Χανιά

A small harbour may have existed in the past at the base of Kastelli hill but the harbour of Chania as we know it was built by the Venetians over a period of 300 years, starting in 1320. It has two distinct basins: the West basin was mainly used for unloading goods that were stored in warehouses. The eastern basin was used to build and repair ships and was effectively the docklands. It was lined up by arsenals on one side and protected from storms by a long mole leading to the lighthouse.

Gramvousa

The island of Gramvousa is associated with the struggle to liberate Crete from the Ottoman occupation. The remains of a Venetian castle located on the island, built in 1579-84, remind us of its past glory. The position of the castle was strategic, since it protected the entire northeastern Crete.

Valandrea Vetta

Livigno's first settlers were probably shepherds during the Middle Ages. The first documents called this area Vinea et Vineola. The name possibly comes from an old German word for "avalanche" which have always been frequent in the valley – the last avalanche to hit the village was in 1951, causing seven deaths and damage to a dozen houses.

Aliquam ipsum sed dolore

Nunc blandit nisi ligula magna sodales lectus elementum non. Integer id venenatis velit.

Cursis aliquam nisl

Nunc blandit nisi ligula magna sodales lectus elementum non. Integer id venenatis velit.

Sed consequat phasellus

Nunc blandit nisi ligula magna sodales lectus elementum non. Integer id venenatis velit.

Mauris id tellus arcu

Nunc blandit nisi ligula magna sodales lectus elementum non. Integer id venenatis velit.

Nunc vehicula id nulla

Nunc blandit nisi ligula magna sodales lectus elementum non. Integer id venenatis velit.

Neque et faucibus viverra

Nunc blandit nisi ligula magna sodales lectus elementum non. Integer id venenatis velit.

Mattis ante fermentum

Nunc blandit nisi ligula magna sodales lectus elementum non. Integer id venenatis velit.

Sed ac elementum arcu

Nunc blandit nisi ligula magna sodales lectus elementum non. Integer id venenatis velit.

Vehicula id nulla dignissim

Nunc blandit nisi ligula magna sodales lectus elementum non. Integer id venenatis velit.